Codul Muncii 2023 actualizat

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 266
Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi ...

Art. 267
Pot fi părţi în conflictele de muncă:a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în ...

Art. 268
(1) Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate:a) în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care ...

Vezi toate articolele: Capitolul I - Dispozitii generaleCapitolul II - Competenta materiala si teritoriala

Art. 269
(1) Judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţelor judecătoreşti, stabilite potrivit legii (Legea nr. 2/2013).(2) Cererile ...

Vezi toate articolele: Capitolul II - Competenta materiala si teritoriala


Capitolul III - Reguli speciale de procedura

Art. 270
Cauzele prevăzute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi de timbrul judiciar.

Art. 271
(1) Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgenţă.(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de ...

Art. 272
Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima ...

Vezi toate articolele: Capitolul III - Reguli speciale de procedura