Articole despre Codul Muncii

Concediul de ingrijitor. Norme de aplicare si ce prevede Codul MunciiConcedierea colectiva. Ce inseamna si principalele obligatii ale angajatorilorSpor de noapte. Cum se acorda si mod de calcul Statul de plata/de salarii: importanta, cine intocmeste statele de plata si ce trebuie sa contina Concediu de acomodare 2024: conditii acordare si obligatiile angajatorilor Suspendarea contractului de munca. Ce inseamna, ce efecte produce si durata maximaConcedierea: noutati legislative, cand poate fi dispusa si diferentele dintre concedierea colectiva si cea individuala Diurna 2024: ce este, cand se acorda si exemplu de calculAdeverinta de salariat: utilizari, continut obligatoriu, modele​Concediul medical pe caz de boala: cat se plateste codul de indemnizatie 01Desfacerea contractului de munca prin concediere: motive, model cerereSomaj: Totul despre indemnizatia de somaj, model de adeverintaDetasarea in Codul Muncii: obligatii, indemnizatie detasare, act aditionalAlocatie copii 2024: cine beneficiaza, cat este si ce aspecte legale trebuie sa stiiContractul colectiv de munca: prevederi legislative obligatoriiArt. 54 Codul Muncii: Contractul de munca se suspenda in cazul concediului fara plataFisa postului: continut, importanta, modelStimulentul de insertie: cat este, cand si in ce conditii se acorda Ore suplimentare Codul Muncii: se recupereaza sau se platesc?Tabel varsta pensionare standard si anticipata femei. La ce varsta te poti pensionaIndemnizatie crestere copil: cuantum, conditii si acte necesareProgramul de lucru in Codul Muncii: flexibilitate, pauza de masa, ore suplimentareAmenda ITM angajat fara contract: cum se sanctioneaza munca la negru?Contractul individual de munca: Ghid practic pentru angajati si angajatoriDemisia: legislatie, model, drepturi si obligatii Somaj tehnic: Tot ce trebuie sa stii despre proceduri, drepturi si beneficiiIncetarea contractului de munca. Drepturi si proceduri implicateConcediu de odihna: prevederile legale pe care trebuie neaparat sa le stii

Suspendarea contractului de munca. Ce inseamna, ce efecte produce si durata maxima

Suspendarea contractului poate avea un impact semnificativ asupra relatiei de munca, influentand atat salariatul, cat si angajatorul. In acest articol vom discuta despre cazurile in care poate interveni suspendarea contractului de munca si cum afecteaza aceasta situatie plata salariului. De asemenea, vom vedea ce probleme practice pot aparea la suspendarea CIM si vom vorbi despre drepturile si obligatiile partilor implicate. 

Ce inseamna suspendarea contractului de munca 

Suspendarea contractului de munca este situatia in care, din diverse motive, se intrerupe/ suspenda temporar prestarea muncii de catre salariat si plata drepturilor de natura salariala de catre angajator. 

Conform art. 49, alin (3) din Codul Muncii, pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor, daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca sau regulamente interne.
Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.

Suspendarea contractului de munca din initiativa angajatorului  

Conform art. 52 din Codul Muncii, contractul de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:
 
 • In cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta. In acest caz, suspendarea CIM are loc pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. 
 • In cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare (de exemplu asa cum a fost cazul in pandemia de Covid) 
 • Daca salariatul se afla in control judiciar sau este arestat la domiciliu. Daca se constata nevinovatia salariatului, acesta isi va relua activitatea anterioara si i se va plati o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului de munca.
 • Pe durata detasarii
 • Pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
De asemenea, suspendarea contractului individual de munca poate aparea in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezulta din calitatea sa de salariat.

Suspendarea contractului de munca din initiativa angajatului 

Conform art.51 din Codul Muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele situatii:

1.Concediu pentru cresterea copilului. In cazul in care are loc suspendarea CIM pentru cresterea copilului, salariatul nu poate fi concediat. Durata de acordare a acestui tip de concediu constituie perioada asimilata stagiului de cotizare util in vederea obtinerii dreptului la pensie. Concediul de cresterea copilului se acorda pana la implinirea varstei de 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani.

Iata si un model de cerere de suspendare CIM pentru cresterea copilului:

Atentie : Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf .2. Concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani. 

In perioada concediului pentru ingrijirea copilului cu dizabilitati, suspendarea CIM se realizeaza in baza art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2010. Cum acest tip de concediu nu se acorda pe baza de certificat medical, suspendarea se inregistreaza in ReviSal astfel:
 
 • Temei suspendare: art. 31 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2010
 • Data inceput suspendare: prima zi de concediu
 • Data sfarsit suspendare: ultima zi de concediu
 • Data incetare suspendare: prima zi lucrata dupa concediu.

3. Concediu paternal. Tatal copilului nou-nascut are dreptul la un concediu paternal de 10 zile lucratoare. Acesta se acorda la cerere, in primele 8 saptamani de la nasterea copilului, justificat cu certificatul de nastere al acestuia, din care rezulta calitatea de tata.

Iata un model de cerere suspendare contract de munca pentru concediu paternal:

Atentie : Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf .4. Concediu pentru formare profesionala. Atunci cand urmarea unui curs de formare profesionala necesita intreruperea activitatii desfasurate in baza unui contract de munca, salariatul beneficiaza de concediu fara salariu sau concediu platit, in functie de intelegerea partilor. Concediul pentru formare profesionala reprezinta un caz de suspendare a contractului de munca, fie din initiativa angajatului, fie din initiativa angajatorului.

6. Participarea la greva sau exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului. In aceste situatii, contractul de munca se suspenda, insa este interzisa concedierea angajatului. 

7. Concediu de acomodare. Concediul de acomodare este reglementat prin Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei. Acest concediu se acorda salariatului care a adoptat un copil, pentru a facilita adaptarea copilului in noua familie si dezvoltarea atasamentului reciproc. Potrivit legii, el se acorda la cerere, are o durata de maximum doi ani si este insotit de plata unei indemnizatii.

Pe perioada concediului de acomodare, persoana indreptatita are calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Suspendarea contractului de munca de drept sau prin acordul partilor

Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:
 
 • concediu de maternitate;
 • concediu pentru incapacitate temporara de munca;
 • carantina;
 • exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;
 • indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;
 • forta majora;
 • in cazul in care salariatul este arestat preventiv;
 • de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept;
 • in alte cazuri expres prevazute de lege.
 Suspendarea contractului de munca prin acordul partilor poate avea loc pentru interese personale sau in cazul concediilor fara plata pentru studii.

Durata maxima suspendare contract de munca 

Codul muncii nu stabileste o durata maxima a suspendarii contractului individual de munca. Suspendarea va dura atat timp cat decid partile sau in functie de situatia pentru care s-a decis intreruperea temporara a muncii. 
 
Codul muncii - republicat si actualizat la zi!

Afla noile rglementari legate de procedura de insolventa, faliment sau lichidare, munca suplimentara, semnatura electronica, delegarea si detasarea, somajul tehnic, programul individualizat de munca!

Comanda ACUM Codul muncii - republicat si actualizat la zi!>>>

Suspendarea versus incetarea contractului de munca 

Suspendarea si incetarea contractului de munca sunt doua concepte distincte, fiecare avand propriile lor caracteristici si consecinte. Iata care sunt principalele diferente:
 
 1. In timp ce suspendarea contractului de munca implica oprirea temporara a prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor salariale de catre angajator, fara incetarea definitiva a contractului, desfacerea contractului de munca inseamna incetarea definitiva a relatiei de munca intre salariat si angajator.
 2. Efectele suspendarii contractului de munca implica incetarea temporara a prestarii muncii si primirea salariului, insa alte drepturi si obligatii pot continua sa fie in vigoare conform prevederilor legale sau contractuale. Pe de alta parte, incetarea contractului de munca inseamna incheierea definitiva a tuturor obligatiilor si drepturilor partilor. In functie de circumstantele incetarii contractului, salariatul poate avea dreptul la anumite compensatii sau beneficii.

Probleme practice care pot aparea in cazul suspendarii contractului de munca 

Suspendarea contractului de munca poate aduce numeroase provocari si complicatii in practica zilnica, atat pentru angajati, cat si pentru angajatori. Va prezentam mai jos cateva studii de caz pentru a gestiona corect aceasta situatie.

Suspendare CIM crestere copil 

INTREBARE:

Avem un angajat care ne-a anuntat ca in luna august va sta acasa, toata luna, pentru crestere copil, deoarece apoi fiica implineste (pe 04.09.2024) 2 ani si sotia merge la serviciu. Intrebarea este: ce acte trebuie sa aduca la angajator si cum se inregistreaza in Revisal (se suspenda contractul pe luna august)?

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 30 Martie 2024

La cererea salariatului insotita de copie de pe certificatul de nastere al copilului, angajatorul suspenda contractul de munca in temeiul art. 51 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.

Conform art. art. 3 alin. (2) lit. o) din HG 905/2017 coroborat cu art. 4 alin. (1) lit. e), perioada, cuzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale se transmit in registru cel tarziu in ziua anterioara datei suspendarii/datei incetarii suspendarii, cu exceptia absentelor nemotivate cand transmiterea in registru se face in termen de 3 zile lucratoare de la data suspendarii.

Cu privire la inregistrarile din Revisal pentru tatal care solicita suspendarea contractului individual de munca pentru concediu crestere copil, acestea sunt:
 • data suspendare contract individual de munca 04.08.2024
 • data sfarsit suspendare contract individual de munca (ziua in care copilul implineste varsta de 2 ani, conform certificatului de nastere) 04.09.2024
 • data incetare suspendare CIM (ziua ulterioara zilei in care copilul implineste varsta de 2 ani, conform certificatului de nastere) 05.09.2024.
Decizia se intocmeste si se transmite in Revisal cel tarziu la data de 03.08.2024.
Temei suspendare contract individual de munca este art. 51 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.

Salariatul poate efectua oricand luna tatalui, si de fiecare data trebuie sa va raportati la data nasterii copilului. Ziua de nastere a copilului este ziua in care se suspenda contractul si se transmite in Revisal. Tot ziua de nastere a copilului este ultima zi de suspendare a contractului individual de munca. Data incetare suspendare este ziua urmatoare zilei de nastere a copilului.
Data incetare suspendare CIM este data la care salariatul reia activitatea.

Incetarea suspendarii contractului de munca 

INTREBARE: 

Un salariat din cadrul institutului nostru a concurat pentru ocuparea unui post de director general la un alt institut si a fost numit cu contract de mandat, pentru o perioada de 4 ani. Pentru aceasta perioada de 4 ani, la cerea salariatului, cu acordul partilor i-a dost suspendat, prin decizia directorului general, contractul de munca. Poate fi incetata suspendarea, din decizia directorului general, inainte de termenul stabilit in decizia de suspendare?

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 21 Apr 2024

Potrivit art. 538 alin. (2) din Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitiile prezentului titlu – respectiv TITLUL III - Personalul contractual din autoritatile si institutiile publicese completeaza cu prevederile Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul muncii), si cu alte legi speciale care reglementeaza regimul aplicabil anumitor categorii de personal sau contractului de management, dupa caz.
Totodata, conform art. 562 din Codul administrativ, dispozitiile acestui titlu se completeaza cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu reglementarile de drept comun civile, administrative sau penale, dupa caz.

Din informatiile furnizate de dvs intelegem desi salariatul a formulat cerere de suspendare a CIM, prin acordul partilor, s-a decis suspendarea acestora pe durata derularii contractului de mandat incheiat pentru functia de DG, pentru care s-a sustinut si promovat concursul.
In acest context, facem mentiunea ca potrivit art. 49 alin.(1) din Codul muncii, „Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.”

Astfel, in functie de temeiul legal care a stat la baza suspendarii, ar trebui analizat si modul in care poate fi dispusa/decisa incetarea respectivei suspendari a CIM, anterior implinirii termenului pentru care a fost initial dispusa/decisa. Intrucat pe baza informatiilor furnizate intelegem ca CIM a fost suspendat prin acordul partilor, la cererea salariatului, dar prin acordul partilor, si in speta de fata situatia care a generat suspendarea nu este o cauza ce tine de initiativa angajatorului, apreciem ca incetarea suspendarii CIM se poate realiza anterior implinirii termenului stabilit, in mod similar suspendarii intiale, asadar prin acordul partilor.

Model decizie incetare suspendare CIM 

Iata si un model de decizie de incetarea suspendarii CIM si reluarea activitatii:

Atentie : Acest browser nu suporta fisiere PDF.
Click aici pentru a descarca fisierul pdf .

Suspendare CIM in perioada absentelor nemotivate 

INTREBARE:

Am urmatoarele spete: 
 1. Un salariat isi depune demisia si nu se prezinta la serviciu in timpul preavizului, dupa 3 zile de nemotivate angajatorul incepe cercetarea disciplinara. Cate zile are voie angajatorul sa il suspende in Revisal pana la data incetarii contractului, este obligatoriu sa fie in perioada de 20 zile preaviz sau se poate prelungi suspendarea?
 2. Un salariat lipseste nemotivat dar nu are demisie, dupa 3 zile il cercetez disciplinar. Cate zile il pot tine nemotivat pina la data incetarii contractului de munca?

SOLUTIE FISCAL – CONTABILA aplicabila conform legislatiei in vigoare la data de 20 Feb 2024

1.In Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede la art. 51 alin. (2): ”Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.”

Prin urmare, in opinia noastra, in cazul absentelor nemotivate suspendarea CIM poate fi realizata pe toata perioada in care salariatul a absentat nemotivat de la locul de munca. Contractul poate fi suspendat incepand cu prima zi de absenta nemotivata, iar suspendarea pentru absente nemotivate poate dura pana la data la care salariatul revine la munca.

In cazul demisiei salariatului, daca acesta a acordat un preaviz angajatorului, la art. 81 alin. (6) se prevede ca: ”In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator”. Prin urmare, preavizul acordat angajatorului de angajatul demisionar se supenda pe perioada suspendarii CIM pentru absente nemotivate. Perioada de preaviz se reia dupa ce salariatul isi reia activitatea, acesta trebuind sa se prezinte la locul de munca pana la expirarea zilelor de preaviz.

Insa in situatia in care nu mai este de dorit prelungirea situatiei, mai ales in conditiile in care salariatul oricum nu se mai prezinta la locul de munca, apreciem ca o solutie simpla este incetarea CIM in temeiul art. 81 alin. (7) – prin renuntare totala ori partiala de catre angajator la termenul de preaviz. Angajatorul are dreptul de a renunta la preavizul acordat de salariat si astfel contractul de munca poate inceta inainte de expirarea perioadei de preaviz acordate de salariatul demisionar.

O alta solutie, mai complicata insa, este aceea a declansarii cercetarii disciplinare pentru absente nemotivate (in conditiile reglementate prin regulamentul intern al angajatorului si prin Codul muncii) si apoi a incetarii CIM ca sanctiune disciplinara pentru absente nemotivate repetate daca salariatul nu revine la munca un anumit numar de zile, stabilit prin regulamentul intern.

2. Referitor la cel de-al doilea caz semnalat, cel in care salariatul nu si-a depus demisia, la fel ca mai sus, suspendarea contractului de munca poate fi efectuata de angajator pe toata perioada in care salariatul a absentat nemotivat de la locul de munca.

Dupa desfasurarea cercetarii prealabile in urma careia se decide incetarea disciplinara a CIM, acest contract trebuie reactivat (prin incetarea suspendarii) pentru o zi (ultima zi inaintea concedierii) astfel incat contractul sa poata sa inceteze, deoarece pe perioada suspendarii contractul nu poate inceta decat daca ar interveni o situatie de incetare de drept, ceea ce nu este cazul aici.