Codul Muncii 2021 actualizat

Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod (a se vedea recurs în interesul legii – Decizia nr. 3/2014)

Capitolul I - Dispozitii generale