Articole despre Codul Muncii

Concediul de ingrijitor. Norme de aplicare si ce prevede Codul MunciiConcedierea colectiva. Ce inseamna si principalele obligatii ale angajatorilorSpor de noapte. Cum se acorda si mod de calcul Statul de plata/de salarii: importanta, cine intocmeste statele de plata si ce trebuie sa contina Concediu de acomodare 2024: conditii acordare si obligatiile angajatorilor Suspendarea contractului de munca. Ce inseamna, ce efecte produce si durata maximaConcedierea: noutati legislative, cand poate fi dispusa si diferentele dintre concedierea colectiva si cea individuala Diurna 2024: ce este, cand se acorda si exemplu de calculAdeverinta de salariat: utilizari, continut obligatoriu, modele​Concediul medical pe caz de boala: cat se plateste codul de indemnizatie 01Desfacerea contractului de munca prin concediere: motive, model cerereSomaj: Totul despre indemnizatia de somaj, model de adeverintaDetasarea in Codul Muncii: obligatii, indemnizatie detasare, act aditionalAlocatie copii 2024: cine beneficiaza, cat este si ce aspecte legale trebuie sa stiiContractul colectiv de munca: prevederi legislative obligatoriiArt. 54 Codul Muncii: Contractul de munca se suspenda in cazul concediului fara plataFisa postului: continut, importanta, modelStimulentul de insertie: cat este, cand si in ce conditii se acorda Ore suplimentare Codul Muncii: se recupereaza sau se platesc?Tabel varsta pensionare standard si anticipata femei. La ce varsta te poti pensionaIndemnizatie crestere copil: cuantum, conditii si acte necesareProgramul de lucru in Codul Muncii: flexibilitate, pauza de masa, ore suplimentareAmenda ITM angajat fara contract: cum se sanctioneaza munca la negru?Contractul individual de munca: Ghid practic pentru angajati si angajatoriDemisia: legislatie, model, drepturi si obligatii Somaj tehnic: Tot ce trebuie sa stii despre proceduri, drepturi si beneficiiIncetarea contractului de munca. Drepturi si proceduri implicateConcediu de odihna: prevederile legale pe care trebuie neaparat sa le stii

Concediu de acomodare 2024: conditii acordare si obligatiile angajatorilor

Concediul de acomodare reprezinta un element esential in sprijinul parintilor adoptivi, oferindu-le acestora sansa de a integra noul membru in familie. In acest articol, vom prezenta mai multe detalii despre concediul de acomodare, inclusiv modalitatile prin care poate fi accesat, durata maxima stabilita prin lege, drepturile si obligatiile angajatorilor si salariatilor in privinda acestui tip de concediu.

Ce inseamna concediu de acomodare? 

Concediul de acomodare este un tip special de concediu oferit pentru a sprijini procesul de adaptare a unui angajat care adopta un copil. Acest concediu permite parintilor adoptivi sa petreaca timp cu noul membru al familiei si sa faciliteze integrarea acestuia intr-un nou mediu familial. Pe durata concediului de acomodare, parintii adoptivi pot beneficia de o indemnizatie platita de catre stat, care este calculata in functie de salariul lor anterior.

Pentru a beneficia de concediul de acomodare, parintii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, cum ar fi finalizarea procedurii legale de adoptie si prezentarea documentelor necesare care atesta adoptarea copilului.

Cadrul legal - concediul de acomodare in Codul Muncii 

Concediul de acomodare este reglementat prin Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, cu modificarile si completarile ulterioare. In Codul Muncii, este prevazut faptul ca, pe durata concediului de acomodare, are loc suspendarea contractului individual de munca al salariatului ce adopta un copil (art.51 lit. g).

Conditii acordare concediu de acomodare 

Concediul de acomodare se acorda adoptatorului sau, optional, oricaruia dintre sotii familiei adoptatoare, in urmatoarele conditii:

1.Daca au realizat venituri supuse impozitului pe venit. Se iau in calcul veniturile din activitati salariale si asimilate acestora sau, dupa caz, din activitati independente, drepturi de autor ori activitati agricole.

2. Daca au o hotarare judecatoreasca de incredintare a copilului in vederea adoptiei. Concediul de acomodare se stabileste si se acorda incepand cu ziua urmatoare celei in care a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei. 

3. Daca au depus la angajator o cerere prin care solicita acordarea concediului. 

La cerere trebuie anexate urmatoarele documente:
 
 • certificatul de grefa in baza caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei 
 • documentul care atesta mutarea copilului la domiciliul familiei/persoanei adoptatoare - inregistrat la directia in a carei raza administrativ-teritoriala a fost protejat copilul 
 • dovada intrarii efective in concediu ori a suspendarii activitatii.

Cererea pentru acordarea indemnizatiei se solutioneaza in termen de 3 zile lucratoare de la data inregistrarii, prin decizie emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, si se comunica persoanei indreptatite in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii ei.

Durata maxima a concediului de acomodare 

Durata maxima a concediului de acomodare este de doi ani, timp care include si perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei.

DE STIUT!
 • Perioada concediului de acomodare constituie vechime in munca, in serviciu si in specialitate, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta!
 • Pe perioada concediului de acomodare, persoana indreptatita are calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, fara plata CASS. 
 • Perioada concediului de acomodare este considerata perioada asimilata stagiului de cotizare si se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale. Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului, pentru stabilirea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public de pensii se utilizeaza 25% din castigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective.

In ce conditii concediul de acomodare poate fi mai mic de 2 ani?  

Perioada concediului de acomodare este de maximum 2 ani si poate fi mai mica, in functie de optiunea adoptatorului, respectiv acordul angajatorului.

Concediul de acomodare poate fi solicitat pana la data ramanerii definitive a sentintei de incuviintare a adoptiei.

Cine poate beneficia de concediu de acomodare? 

De concediu de acomodare poate beneficia adoptatorul/familia adoptatoare care se incadreaza in urmatoarele situatii:
 
 • Sunt cetateni romani sau cetateni romani cu multipla cetatenie, dupa caz, care au domiciliul in Romania, care au locuit efectiv si continuu pe teritoriul Romaniei in ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de atestare; 
 • Sunt cetateni ai statelor membre ale UE/Spatiului Economic European sau straini care au drept de rezidenta permanenta ori, dupa caz, drept de sedere permanenta pe teritoriul Romaniei.

Cand inceteaza sau se suspenda concediul de acomodare?  

Asa cum am vazut pana acum, concediul de acomodare este un beneficiu esential pentru parintii adoptivi, oferind timpul necesar pentru integrarea noului membru al familiei. Totusi, exista anumite situatii in care acest concediu poate inceta sau poate fi suspendat. 

Incetare concediu de acomodare 

Conform art. 51 din Legea nr. 268/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004, concediul de acomodare si plata indemnizatiei inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care se produce una din urmatoarele situatii:
 
 • a expirat perioada maxima de doi ani prevazuta pentru concediul de acomodare;
 • la cererea persoanei indreptatite – pe baza principiului simetriei, deoarece este un concediu care se acorda la cerere;
 • copilul a implinit 18 ani;
 • a avut loc decesul copilului;
 • persoana indreptatita care urma sa adopte in calitate de persoana singura a decedat;
 • a ramas definitiva hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei. 
 • persoana indreptatita isi reia activitatea inainte de expirarea concediului de acomodare.

 

17 tipuri de concedii. Regim juridic si fiscal -  o lucrare exceptionala, care explica impecabil intreaga procedura si toate implicatiile pe care le presupune acordarea oricarui tip de concediu.

Sunt prezentate solutii complete si argumentate impecabil pentru orice problema care poate aparea la gestionarea unui concediu:

1. Concediul de odihna
2. Concediul pentru formarea profesionala
3. Concediul fara plata
4. Concediul medical
5. Concediul de risc maternal
6. Concediul de maternitate
7. Concediul paternal
8. Concediul pentru cresterea copilului
9. Concediul pentru ingrijirea copilului bolnav
10. Concediul pentru ingrijirea copilului cu dizabilitati
11. Concediul medical pentru accident de munca sau boala profesionala
12. Concediul pentru evenimente deosebite
13. Concediul pentru carantina
14. Concediul de acomodare
15. Concediul de izolare
16. Concediul medical pentru ingrijirea pacientilor cu afectiuni oncologice
17. Concediul de ingrijitor

Vezi AICI 17 tipuri de concedii. Regim juridic si fiscal <<< 


Suspendare concediu de acomodare 

Conform art. 52 din Legea nr. 268/2020, concediul de acomodare si plata indemnizatiei se suspenda incepand cu ziua urmatoare celei in care se produce una dintre urmatoarele situatii:
s-a dispus plasamentul copilului in regim de urgenta;
a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca privind revocarea incredintarii in vederea adoptiei.

Suspendarea concediului de acomodare inceteaza in ziua urmatoare celei in care a ramas definitiva hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/familia la care fusese incredintat in vederea adoptiei sau, dupa caz, in ziua urmatoare celei in care a ramas definitiva hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus respingerea revocarii incredintarii in vederea adoptiei.

Reluarea concediului de acomodare si a platii indemnizatiei aferente suspendate se face la cererea persoanei indreptatite, incepand cu data depunerii acesteia, daca nu au intervenit situatii care sa determine incetarea drepturilor.

Obligatiile angajatorilor fata de angajatii aflati in proces de adoptare/solicita concediu de acomodare 

Angajatorul NU poate refuza cererea de acordare a concediului de acomodare. 

De asemenea, angajatorii au obligatia de a acorda salariatului sau, dupa caz, salariatilor sot si sotie care adopta timp liber pentru efectuarea evaluarilor impuse de obtinerea atestatului si realizarea potrivirii practice, fara diminuarea drepturilor salariale, in limita a maximum 40 de ore pe an.

Timpul liber se acorda pe baza cererii solicitantului, la care se anexeaza calendarul intalnirilor sau, dupa caz, programul de vizite, intocmite de directia competenta.

Nu in ultimul rand, angajatorul nu poate dispune incetarea raporturilor de munca pe perioada concediului de acomodare, cu exceptia concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului angajatorului sau a desfiintarii acestuia, in conditiile legii.

Nerespectarea acestor obligatii de catre angajator, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Calcul indemnizatie concediu de acomodare 

Cuantumul indemnizatiei lunare pentru concediul de acomodare este de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotararii judecatoresti de incredintare in vederea adoptiei. 

Valoarea minima a indemnizatiei lunare nu poate fi mai mica decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referinta, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 lei.

Incepand cu 1 martie 2024 Indicatorul Social de Referinta este de 660 de lei. Prin urmare, indemnizatia lunara pentru beneficiarii concediului de acomodare in 2024 este cuprinsa in prezent intre 2.245 lei si 8.500 lei.