Codul Muncii 2021 actualizat

(1) Judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţelor judecătoreşti, stabilite potrivit legii (Legea nr. 2/2013).
(2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanţei competente în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul (a se vedea recurs în interesul legii – Decizia nr. 1/2013). 
(3) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru coparticiparea procesuală activă, cererea poate fi formulată la instanţa competentă pentru oricare dintre reclamanţi (Legea nr. 76/2012).

Capitolul II - Competenta materiala si teritoriala