Codul Muncii 2023 actualizat

(1) Judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţelor judecătoreşti, stabilite potrivit legii (Legea nr. 2/2013).
(2) Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanţei competente în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul (a se vedea recurs în interesul legii – Decizia nr. 1/2013, publicată în M.Of. nr. 118 din 1 martie 2013).
(3) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă pentru coparticiparea procesuală activă, cererea poate fi formulată la instanţa competentă pentru oricare dintre reclamanţi (Legea nr. 76/2012).

Capitolul II - Competenta materiala si teritoriala