Codul Muncii 2017 actualizat

Cauzele prevăzute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi de timbrul judiciar.

Capitolul III - Reguli speciale de procedura