Codul Muncii 2023 actualizat

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului (a se vedea Decizia nr. 34/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 9 ianuarie 2017 - decizia de concediere individuală se poate comunica prin poşta electronică).

Capitolul V - Incetarea contractului individual de munca