Codul Muncii 2023 actualizat

Art. 75
(1) Persoanele concediate în temeiul art. 61 lit. c) şi d), al art. 65 şi 66 beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. 
(2) Fac excepţie de la prevederile…

Art. 76
Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu:
a) motivele care determină concedierea;
b) durata preavizului; 
c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, conform art. 69 alin. (2) lit.…

Art. 77
Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului (a se vedea Decizia nr. 34/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 9 ianuarie 2017 - decizia de concediere individuală se poate comunica prin poşta electronică).