Codul Muncii 2017 actualizat

Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Capitolul II - Comitetul de securitate si sanatate in munca