Codul Muncii 2023 actualizat

Capitolul I - Reguli generale

Art. 175
(1) Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.(2) Dacă un angajator ...

Art. 176
(1) Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu dispoziţiile legii speciale, ale contractelor colective de muncă aplicabile, precum şi cu ...

Art. 177
(1) În cadrul propriilor responsabilităţi angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, ...

Vezi toate articolele: Capitolul I - Reguli generaleCapitolul II - Comitetul de securitate si sanatate in munca

Art. 183
(1) La nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor ...

Art. 184
(1) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la angajatorii persoane juridice la care sunt încadraţi cel puţin 50 de ...

Art. 185
Componenţa, atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin hotărâre a ...

Vezi toate articolele: Capitolul II - Comitetul de securitate si sanatate in munca


Capitolul III - Protectia salariatilor prin servicii medicale

Art. 186
Angajatorii au obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii.

Art. 187
(1) Serviciul medical de medicină a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociaţie patronală.(2) ...

Art. 188
(1) Medicul de medicină a muncii este un salariat, atestat în profesia sa potrivit legii, titular al unui contract de muncă încheiat cu un ...

Vezi toate articolele: Capitolul III - Protectia salariatilor prin servicii medicale