Codul Muncii 2017 actualizat

În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

Capitolul V - Incetarea contractului individual de munca