Codul Muncii 2023 actualizat

Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenţă, instanţa fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.

Capitolul III - Reguli speciale de procedura