Codul Muncii 2017 actualizat

Inspecţia Muncii are în subordine inspectoratele teritoriale de muncă, organizate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.

Titlul X - Inspectia Muncii - Art. 237 - Art. 240