Articole despre Codul Muncii

Poprire salariu - obligatiile angajatorilor, sumele exceptate de la poprire si spete utile pentru managerii de HR ​Contract de munca cu timp partial/part time. Model si ce trebuie sa stie angajatorii Totul despre pontaj: ce inseamna, cum se face si model foaie de pontaj Fluturasul de salariu explicat. Ce trebuie sa stie angajatorii despre acest document Concediul de ingrijitor. Norme de aplicare si ce prevede Codul MunciiConcedierea colectiva. Ce inseamna si principalele obligatii ale angajatorilorSpor de noapte. Cum se acorda si mod de calcul Statul de plata/de salarii: importanta, cine intocmeste statele de plata si ce trebuie sa contina Concediu de acomodare 2024: conditii acordare si obligatiile angajatorilor Suspendarea contractului de munca. Ce inseamna, ce efecte produce si durata maximaConcedierea: noutati legislative, cand poate fi dispusa si diferentele dintre concedierea colectiva si cea individuala Diurna 2024: ce este, cand se acorda si exemplu de calculAdeverinta de salariat: utilizari, continut obligatoriu, modele​Concediul medical pe caz de boala: cat se plateste codul de indemnizatie 01Desfacerea contractului de munca prin concediere: motive, model cerereSomaj: Totul despre indemnizatia de somaj, model de adeverintaDetasarea in Codul Muncii: obligatii, indemnizatie detasare, act aditionalAlocatie copii 2024: cine beneficiaza, cat este si ce aspecte legale trebuie sa stiiContractul colectiv de munca: prevederi legislative obligatoriiArt. 54 Codul Muncii: Contractul de munca se suspenda in cazul concediului fara plataFisa postului: continut, importanta, modelStimulentul de insertie: cat este, cand si in ce conditii se acorda Ore suplimentare Codul Muncii: se recupereaza sau se platesc?Tabel varsta pensionare standard si anticipata femei. La ce varsta te poti pensionaIndemnizatie crestere copil: cuantum, conditii si acte necesareProgramul de lucru in Codul Muncii: flexibilitate, pauza de masa, ore suplimentareAmenda ITM angajat fara contract: cum se sanctioneaza munca la negru?Contractul individual de munca: Ghid practic pentru angajati si angajatoriDemisia: legislatie, model, drepturi si obligatii Somaj tehnic: Tot ce trebuie sa stii despre proceduri, drepturi si beneficiiIncetarea contractului de munca. Drepturi si proceduri implicateConcediu de odihna: prevederile legale pe care trebuie neaparat sa le stii

ORDIN Nr. 638 din 20 februarie 2024 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale

ORDIN pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, aflat in coordonarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale

Avand in vedere:

— prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

— prevederile art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, aprobata prin Legea nr. 307/2021;

— Referatul de aprobare nr. 733/DGPBMF din 9.02.2024, in temeiul art. 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii si solidaritatii sociale emite urmatorul ordin:

Art. 1. — Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, aflat in coordonarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli prevazute la art. 1 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.

(2) In cazul in care, in executie, se inregistreaza nerealizari ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale va efectua cheltuieli in functie de realizarea veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.

Art. 3. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

Cristian-Vasile Bitea,

secretar general

Bucuresti, 20 februarie 2024.
Nr. 638.                                                                                                                                       mii lei

INDICATORI Nr.rd. Program 2024
A 0 1
I. VENITURI TOTALE, din care:  1 7950
1. VENITURI DIN EXPLOATARE  2 7850
din care:    
a) Venituri din activitatea de bază  3 7250
b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare  4 50
c) Alte venituri din exploatare  5 550
2. VENITURI FINANCIARE  6 100
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:  7 7873
1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:  8 7778
a) Bunuri şi servicii  9 588
b) Cheltuieli de personal, din care:  10 6598
- cheltuieli cu salariile din care:  11 6250
-indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie  12 286
-drepturile salariale ale directorului (general)  13 250
- contribuţii la fondul de pensii facultative  14 0
- contribuția asiguratorie pentru muncă  15 141
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă  16 0
- contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă  17 0
- alte cheltuieli de personal, din care:  18 207
- tichete de masă  19 117
- deplasări, detaşări  20 90
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere  21 500
d) Cheltuieli de protocol  22 7
e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate  23 25
f) Cheltuieli cu sponsorizarea  24 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  25 45
h) Alte cheltuieli  26 15
2. Cheltuieli financiare, din care:  27  95
- cheltuieli privind dobânzile  28  0
- alte cheltuieli financiare  29 95
III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere)  30 77
IV. IMPOZIT PE PROFIT  31 13
V. REZULTATUL NET  32 64
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI  33  0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:  34 64
a) pentru cointeresarea personalului  35 13 
b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional  36  38
c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor  37  13
VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care:  38   658
1. Surse proprii  39  28
2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii  40  585000
3. Credite bancare pentru investiţii  41  0
- interne  42  0
- externe  43  0
4. Alte surse  44 45
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:  45  658
1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului  46  658
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii  47  0
- interne  48  0
- externe  49  0
X. DATE DE FUNDAMENTARE    
1. Venituri totale (rd. 01)  50  7950
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)  51  7873
3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51)  52   77
4. Număr mediu de personal, total institut, din care:  53  37
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare  54  30
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună  55  13227
6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună  56  15098
7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100)  57  0,98
8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53)  58   214,86
9. Rata rentabilităţii financiare  59   1,66
rd.32*100    
capital propriu (3.850)    
10. Plăţi restante  60 0
11. Creanţe de încasat  61 0