Articole despre Codul Muncii

Poprire salariu - obligatiile angajatorilor, sumele exceptate de la poprire si spete utile pentru managerii de HR ​Contract de munca cu timp partial/part time. Model si ce trebuie sa stie angajatorii Totul despre pontaj: ce inseamna, cum se face si model foaie de pontaj Fluturasul de salariu explicat. Ce trebuie sa stie angajatorii despre acest document Concediul de ingrijitor. Norme de aplicare si ce prevede Codul MunciiConcedierea colectiva. Ce inseamna si principalele obligatii ale angajatorilorSpor de noapte. Cum se acorda si mod de calcul Statul de plata/de salarii: importanta, cine intocmeste statele de plata si ce trebuie sa contina Concediu de acomodare 2024: conditii acordare si obligatiile angajatorilor Suspendarea contractului de munca. Ce inseamna, ce efecte produce si durata maximaConcedierea: noutati legislative, cand poate fi dispusa si diferentele dintre concedierea colectiva si cea individuala Diurna 2024: ce este, cand se acorda si exemplu de calculAdeverinta de salariat: utilizari, continut obligatoriu, modele​Concediul medical pe caz de boala: cat se plateste codul de indemnizatie 01Desfacerea contractului de munca prin concediere: motive, model cerereSomaj: Totul despre indemnizatia de somaj, model de adeverintaDetasarea in Codul Muncii: obligatii, indemnizatie detasare, act aditionalAlocatie copii 2024: cine beneficiaza, cat este si ce aspecte legale trebuie sa stiiContractul colectiv de munca: prevederi legislative obligatoriiArt. 54 Codul Muncii: Contractul de munca se suspenda in cazul concediului fara plataFisa postului: continut, importanta, modelStimulentul de insertie: cat este, cand si in ce conditii se acorda Ore suplimentare Codul Muncii: se recupereaza sau se platesc?Tabel varsta pensionare standard si anticipata femei. La ce varsta te poti pensionaIndemnizatie crestere copil: cuantum, conditii si acte necesareProgramul de lucru in Codul Muncii: flexibilitate, pauza de masa, ore suplimentareAmenda ITM angajat fara contract: cum se sanctioneaza munca la negru?Contractul individual de munca: Ghid practic pentru angajati si angajatoriDemisia: legislatie, model, drepturi si obligatii Somaj tehnic: Tot ce trebuie sa stii despre proceduri, drepturi si beneficiiIncetarea contractului de munca. Drepturi si proceduri implicateConcediu de odihna: prevederile legale pe care trebuie neaparat sa le stii

​ORDIN Nr. 356/2024 din 24 aprilie 2024 pentru aprobarea modelelor deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii

EMITENT: CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 431 din 10 mai 2024

 Avand in vedere:

 - Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii;

 - dispozitiile art. 124 din Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 181/2024;

 - Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 166 din 30 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

 - Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 284 din 30 octombrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

 - Acordul Comercial si de Cooperare intre Uniunea Europeana si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice, pe de o parte, si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, pe de alta parte, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 30 aprilie 2021;

 - prevederile acordurilor bilaterale de securitate sociala la care Romania este parte;

 - prevederile art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2023 pentru modificarea si/sau completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice,  in baza art. 9 din Statutul Casei Nationale de Pensii Publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 118/2012, cu modificarile ulterioare,

 presedintele Casei Nationale de Pensii Publice emite urmatorul ordin:

 ART. 1
 In vederea aplicarii prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, se aproba modelele deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii, prevazute in anexele nr. 1 - 4 la prezentul ordin.

 ART. 2
 Deciziile prevazute la art. 1 se emit in doua exemplare care cuprind in clar numele si prenumele directorului executiv sau, dupa caz, ale directorului executiv adjunct al Directiei stabiliri si plati prestatii sau ale sefului casei locale, din care un exemplar va fi comunicat beneficiarului, iar cel de al doilea va fi arhivat la dosarul de pensie.

 ART. 3
 Semnarea deciziei de catre directorul executiv adjunct al Directiei stabiliri si plati prestatii sau de catre seful casei locale se face dupa obtinerea delegarii competentei aprobate de presedintele Casei Nationale de Pensii Publice.

 ART. 4
 Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice care au vizat prezentul ordin si conducerea caselor teritoriale de pensii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 ART. 5
 Directia management resurse umane va asigura transmiterea prezentului ordin directiilor generale, directiilor si serviciilor de specialitate din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, precum si institutiilor subordonate acesteia.

 ART. 6
 Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.

 ART. 7
 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice,
 Daniel Baciu

 Bucuresti, 24 aprilie 2024.
 Nr. 356.ANEXA 1


 Casa teritoriala/locala de pensii .................................
 DECIZIE Nr. ............ din data ................
privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind
sistemul public de pensii
 CNP titular pensie: Titular/Reprezentant legal/
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mandatar
 Nume: Nume:
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Data inscrierii la pensie: Judet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 XX/XX/XX Localitate: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 CFP/TCFP (cod fel pensie): Str.: xxxxxxxxxxxxxxx nr. xxx,
 Data acordarii noilor drepturi: bl. xxx, sc. xxx, et. xxx,
 1.09.2024 ap. xxxx, oficiu postal xxx
Categoria de pensie conform art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul
public de pensii:
 Suma punctajelor anuale realizate de titular la data de 31.08.2024:
.................................
 din care aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol: ...................................
 Procent diminuare: ............%
 Indemnizatie de insotitor in plata la data de 31.08.2024: ................................. lei
 Cuantum pensie de asigurari sociale in plata la data de 31.08.2024:
....................... lei

 A. TOTAL STAGIU DE COTIZARE REALIZAT,
 din care: .... ani .... luni .... zile
 A.1 Stagiu de cotizare contributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.2 Stagiu de cotizare necontributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.3 Stagiu asimilat (necontributiv): .... ani .... luni .... zile
 A.4 Stagiu sistem neintegrat: .... ani .... luni .... zile

 B. Stagiu de cotizare contributiv pentru care se acorda puncte de stabilitate: ......... ani ......... luni ......... zile

 C. Numarul de puncte de stabilitate (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi): .............

 D. Numarul total de puncte realizate la 1.09.2024 = suma punctajelor anuale realizate la 31.08.2024 + numar puncte stabilitate = ............................  din care aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol: ....................

 E. Valoare punct referinta la data de 1.09.2024: 81 lei

 F. Cuantum nediminuat al pensiei la 1.09.2024: ............... lei

 Valoarea diminuarii: ............... lei
 Indemnizatie de insotitor in plata la data de 1.09.2024: ........................... lei
 Cuantum pensie de asigurari sociale la data de 1.09.2024: ..................... lei
 Se mentine cuantumul pensiei stabilit si aflat in plata anterior recalcularii de la
1.09.2024, de ..................... lei, conform art. 144 alin. (6) din Legea nr. 360/2023.
 In conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, prezenta decizie poate fi contestata, in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca competenta. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, decizia de pensionare necontestata in termen este definitiva.

Director executiv/Director executiv adjunct/Sef casa locala,
 .....................................................
 (numele si prenumele)


 ANEXA 2

 Casa teritoriala/locala de pensii .................................
 DECIZIE Nr. ............ din data ................
privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind
sistemul public de pensii
 CNP titular pensie: Titular/Reprezentant legal/
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mandatar
 Nume: Nume:
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Data inscrierii la pensie: Judet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 XX/XX/XX Localitate: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 CFP/TCFP (cod fel pensie): Str.: xxxxxxxxxxxxxxx nr. xxx,
 Data acordarii noilor drepturi: bl. xxx, sc. xxx, et. xxx,
 1.09.2024 ap. xxxx, oficiu postal xxx
 Categoria de pensie conform art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii:
 Suma punctajelor anuale cuvenite sustinatorului decedat la data de 31.08.2024: ................  din care aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol: .................................
 Suma punctajelor anuale Mama ........... Tata ...........  cuvenite sustinatorului  decedat la data de 31.08.2024:
 din care aferent stagiului de  cotizare din sistemul agricol: ............ ...........
 Suma punctajelor anuale aferente urmasilor la data de 31.08.2024: ..................

 Situatia urmasilor in plata la data de 31.08.2024:
 
Numele si prenumele CNP Calitatea Diminuare (%) Cuantumul pensiei
         
         

A. TOTAL STAGIU DE COTIZARE REALIZAT
 de sustinator, din care: .... ani .... luni .... zile
 A.1 Stagiu de cotizare contributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.2 Stagiu de cotizare necontributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.3 Stagiu asimilat (necontributiv): .... ani .... luni .... zile
 A.4 Stagiu sistem neintegrat: .... ani .... luni .... zile
 TOTAL STAGIU DE COTIZARE REALIZAT de
 sustinator MAMA, din care: .... ani .... luni .... zile
 A.1 Stagiu de cotizare contributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.2 Stagiu de cotizare necontributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.3 Stagiu asimilat (necontributiv): .... ani .... luni .... zile
 A.4 Stagiu sistem neintegrat: .... ani .... luni .... zile
 
TOTAL STAGIU DE COTIZARE REALIZAT de
 sustinator TATA, din care: .... ani .... luni .... zile
 A.1 Stagiu de cotizare contributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.2 Stagiu de cotizare necontributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.3 Stagiu asimilat (necontributiv): .... ani .... luni .... zile
 A.4 Stagiu sistem neintegrat: .... ani .... luni .... zile

B. Stagiu de cotizare contributiv realizat de sustinator pentru care se acorda puncte de
stabilitate: ....... ani ...... luni ..... zile
 Stagiu de cotizare contributiv realizat de sustinator MAMA pentru care se acorda puncte de
stabilitate: ....... ani ...... luni ..... zile
 Stagiu de cotizare contributiv realizat de sustinator TATA pentru care se acorda puncte de
stabilitate: ....... ani ...... luni ..... zile

 C. Numarul de puncte de stabilitate cuvenite sustinatorului (acordate pentru stagiul de
cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi): ..................
 Numarul de puncte de stabilitate cuvenite sustinatorului MAMA (acordate pentru stagiul de
cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi): ..................
 Numarul de puncte de stabilitate cuvenite sustinatorului TATA (acordate pentru stagiul de
cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi): ..................

 D. Numarul total de puncte cuvenite sustinatorului la 1.09.2024 = suma punctajelor anuale
realizate la 31.08.2024 + numar puncte stabilitate = .................................
 Numarul total de puncte cuvenite sustinatorului MAMA la 1.09.2024 = suma punctajelor
anuale cuvenite la 31.08.2024 + numar puncte stabilitate = .................................
 Numarul total de puncte cuvenite sustinatorului TATA la 1.09.2024 = suma punctajelor
anuale cuvenite la 31.08.2024 + numar puncte stabilitate = .................................

 E. Numarul total de puncte cuvenite urmasilor la 1.09.2024 = suma punctajelor anuale
cuvenite urmasilor la 31.08.2024 + numar puncte stabilitate cuvenite urmasilor =
..............................
 din care aferent stagiului de cotizare din sistemul agricol: ..............................

 F. Valoare punct referinta la data de 1.09.2024: 81 lei
 
G. Situatia urmasilor la data de 1.09.2024:
Numele si prenumele CNP Calitatea Diminuarea (%) Cuantumul pensiei
         
         

Se mentine cuantumul pensiei stabilit si aflat in plata anterior recalcularii de la
1.09.2024, de ..................... lei, conform art. 144 alin. (6) din Legea nr. 360/2023.
 In conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, prezenta decizie
poate fi contestata, in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca
competenta. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, decizia de pensionare
necontestata in termen este definitiva.
 Director executiv/Director executiv adjunct/Sef casa locala,
 .....................................................
 (numele si prenumele)
 

ANEXA 3


 Casa teritoriala/locala de pensii .................................
 DECIZIE Nr. ............ din data ................
privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind
sistemul public de pensii
CNP titular pensie: Titular/Reprezentant legal/
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mandatar
 Nume: Nume:
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Data inscrierii la pensie Judet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 internationala: XX/XX/XX Localitate: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 CFP/TCFP (cod fel pensie): Str.: xxxxxxxxxxxxxxx nr. xxx,
 Data acordarii noilor drepturi: bl. xxx, sc. xxx, et. xxx,
 1.09.2024 ap. xxxx, oficiu postal xxx
 Categoria de pensie internationala conform art. 144 din Legea nr. 360/2023
privind sistemul public de pensii:
 Cuantum pensie internationala in plata la data de 31.08.2024: ............... lei
 Procent diminuare: ............%
 Indemnizatie de insotitor in plata la data de 31.08.2024: ........................ lei
 
A. TOTAL STAGIU DE COTIZARE realizat
 in Romania, din care: .... ani .... luni .... zile
 A.1 Stagiu de cotizare contributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.2 Stagiu de cotizare necontributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.3 Stagiu asimilat (necontributiv): .... ani .... luni .... zile
 A.4 Stagiu sistem neintegrat: .... ani .... luni .... zile

 B. Stagiu de cotizare contributiv realizat in Romania pentru care se acorda
puncte de stabilitate: ...... ani ....... luni ..... zile

 C. Numarul de puncte de stabilitate (acordate pentru stagiul de cotizare contributiv realizat
IN ROMANIA peste 25 de ani contributivi): ..................

 D. Stagiul total de cotizare realizat in celelalte state implicate, asa cum acesta a fost
comunicat de institutiile competente: ......... ani ......... luni ......... zile
 
E. Numarul total de puncte teoretice realizat potrivit legislatiei din Romania si din alte state:
...............
 Numarul total de puncte obtinute dupa proratizare: ........................

 F. Valoare punct referinta la data de 1.09.2024: 81 lei
 
G. Cuantum nediminuat al pensiei la 1.09.2024: ............... lei
 Valoarea diminuarii: ............... lei
 Indemnizatie de insotitor in plata la data de 1.09.2024: ........................ lei
 Cuantum pensie internationala de asigurari sociale la data de 1.09.2024: ........................ lei
 Se mentine cuantumul pensiei stabilit si aflat in plata anterior recalcularii de la 1.09.2024,
de ..................... lei, conform art. 144 alin. (6) din Legea nr. 360/2023.
 In conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023 prezenta decizie
poate fi contestata, in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca
competenta. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, decizia de pensionare
necontestata in termen este definitiva.
 Director executiv/Director executiv adjunct/Sef casa locala,
 .....................................................
 (numele si prenumele)

ANEXA 4

 Casa teritoriala/locala de pensii .................................
 DECIZIE Nr. ............ din data ................
privind aplicarea prevederilor art. 144 din Legea nr. 360/2023 privind
sistemul public de pensii
 CNP titular pensie: Titular/Reprezentant legal/
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mandatar
 Nume: Nume:
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Data inscrierii la pensie Judet: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 internationala: XX/XX/XX Localitate: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 CFP/TCFP (cod fel pensie): Str.: xxxxxxxxxxxxxxx nr. xxx,
 Data acordarii noilor drepturi: bl. xxx, sc. xxx, et. xxx,
 1.09.2024 ap. xxxx, oficiu postal xxx
 Categoria de pensie internationala conform art. 144 din Legea nr. 360/2023
privind sistemul public de pensii:
 Situatia urmasilor in plata la data de 31.08.2024:
 
Numele si prenumele CNP Calitatea Diminuare (%) Cuantumul pensiei
         
         

A. TOTAL STAGIU DE COTIZARE realizat
 in Romania de sustinator, din care: .... ani .... luni .... zile
 A.1 Stagiu de cotizare contributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.2 Stagiu de cotizare necontributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.3 Stagiu asimilat (necontributiv): .... ani .... luni .... zile
 A.4 Stagiu sistem neintegrat: .... ani .... luni .... zile
 TOTAL STAGIU DE COTIZARE realizat in
 Romania de sustinator MAMA, din care: .... ani .... luni .... zile
 A.1 Stagiu de cotizare contributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.2 Stagiu de cotizare necontributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.3 Stagiu asimilat (necontributiv): .... ani .... luni .... zile
 A.4 Stagiu sistem neintegrat: .... ani .... luni .... zile
 TOTAL STAGIU DE COTIZARE realizat in
 Romania de sustinator TATA, din care: .... ani .... luni .... zile
 A.1 Stagiu de cotizare contributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.2 Stagiu de cotizare necontributiv: .... ani .... luni .... zile
 A.3 Stagiu asimilat (necontributiv): .... ani .... luni .... zile
 A.4 Stagiu sistem neintegrat: .... ani .... luni .... zile

 B. Stagiu de cotizare contributiv realizat de sustinator in Romania pentru care se acorda
puncte de stabilitate: ...... ani ...... luni ... zile
 Stagiu de cotizare contributiv realizat de sustinator MAMA in Romania pentru care se
acorda puncte de stabilitate: .... ani .... luni .... zile
 Stagiu de cotizare contributiv realizat de sustinator TATA in Romania pentru care se acorda
puncte de stabilitate: .... ani .... luni .... zile

 C. Numarul de puncte de stabilitate cuvenite sustinatorului (acordate pentru stagiul de
cotizare contributiv realizat in ROMANIA peste 25 de ani contributivi): ..................
 Numarul de puncte de stabilitate cuvenite sustinatorului MAMA (acordate pentru stagiul de
cotizare contributiv realizat in ROMANIA peste 25 de ani contributivi): ..................
 Numarul de puncte de stabilitate cuvenite sustinatorului TATA (acordate pentru stagiul de
cotizare contributiv realizat in ROMANIA peste 25 de ani contributivi): ..................

 D. Stagiul total de cotizare realizat in celelalte state implicate de sustinatorul decedat, asa
cum acesta a fost comunicat de institutiile competente: ......... ani ......... luni ......... zile

E. Stagiul total de cotizare realizat in celelalte state implicate de sustinatorul decedat
MAMA, asa cum acesta a fost comunicat de institutiile competente: ......... ani ......... luni .........
zile
 
F. Stagiul total de cotizare realizat in celelalte state implicate de sustinatorul decedat TATA,
asa cum acesta a fost comunicat de institutiile competente: ......... ani ......... luni ......... zile

 G. Numarul total de puncte teoretice realizate de sustinatorul decedat in Romania si in alte
state: .......................
 Numarul total de puncte realizate de sustinatorul decedat dupa proratizare: ...............

 H. Numarul total de puncte teoretice realizate de sustinatorul decedat MAMA in Romania
si in alte state: ............
 Numarul total de puncte realizate de sustinatorul decedat MAMA dupa proratizare:
...............
 I. Numarul total de puncte teoretice realizate de sustinatorul decedat TATA in Romania si
in alte state: ................
 Numarul total de puncte realizate de sustinatorul decedat TATA dupa proratizare: ..............

 J. Total numar de puncte realizate de sustinatorii decedati, MAMA si TATA, dupa
proratizare: ............

 K. Numarul total de puncte dupa proratizare, cuvenite urmasilor la 1.09.2024: ............
 
L. Valoare punct referinta la data de 1.09.2024: 81 lei

 M. Situatia urmasilor la data de 1.09.2024:
 
Numele si prenumele CNP Calitatea Diminuare (%) Cuantumul pensiei
         
         

Se mentine cuantumul pensiei stabilit si aflat in plata anterior recalcularii de la 1.09.2024,
de ..................... lei, conform art. 144 alin. (6) din Legea nr. 360/2023.
 In conformitate cu prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 360/2023, prezenta decizie
poate fi contestata, in termen de 45 de zile de la comunicare, la instanta judecatoreasca
competenta. Conform art. 127 alin. (2) din Legea nr. 360/2023, decizia de pensionare
necontestata in termen este definitiva.
 Director executiv/Director executiv adjunct/Sef casa locala,
 .....................................................
 (numele si prenumele)
 ---------------