Codul Muncii 2021 actualizat

Capitolul I - Regulamentul intern

Art. 241
Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.

Art. 242
Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă ...

Art. 243
(1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul ...

Vezi toate articolele: Capitolul I - Regulamentul intern


Capitolul II - Raspunderea disciplinara

Art. 247
(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de ...

Art. 248
(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară ...

Art. 249
(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

Vezi toate articolele: Capitolul II - Raspunderea disciplinara


Capitolul III - Raspunderea patrimoniala

Art. 253
(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat ...

Art. 254
(1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse ...

Art. 255
(1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care ...

Vezi toate articolele: Capitolul III - Raspunderea patrimoniala


Capitolul IV - Raspunderea contraventionala

Art. 260
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte:a) nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a ...

Vezi toate articolele: Capitolul IV - Raspunderea contraventionala


Capitolul V - Raspunderea penala

Art. 261
Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate ...

Art. 262
Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind reintegrarea în muncă a unui salariat constituie infracţiune şi se ...

Art. 263
(1) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 261 şi 262 acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea persoanei ...

Vezi toate articolele: Capitolul V - Raspunderea penala