Codul Muncii 2023 actualizat

Capitolul I - Regulamentul intern

Art. 241
Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu excepţia microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. ...

Art. 242
Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:    a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea ...

Art. 243
(1) Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul ...

Vezi toate articolele: Capitolul I - Regulamentul internCapitolul II - Raspunderea disciplinara

Art. 247
(1) Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de ...

Art. 248
(1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară ...

Art. 249
(1) Amenzile disciplinare sunt interzise.(2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

Vezi toate articolele: Capitolul II - Raspunderea disciplinara


Capitolul III - Raspunderea patrimoniala

Art. 253
(1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat ...

Art. 254
(1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse ...

Art. 255
(1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care ...

Vezi toate articolele: Capitolul III - Raspunderea patrimoniala


Capitolul IV - Raspunderea contraventionala

Art. 260
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, ...

Vezi toate articolele: Capitolul IV - Raspunderea contraventionala


Capitolul V - Raspunderea penala

Art. 261
Art. 261. – (Abrogat prin  Legea nr. 187/2012). 

Art. 262
Art. 262. – (Abrogat prin Legea nr. 187/2012). 

Art. 263
Art. 263. – (Abrogat prin Legea nr. 187/2012). 

Vezi toate articolele: Capitolul V - Raspunderea penala