Codul Muncii 2021 actualizat

Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă (abrogat prin Legea nr. 187/2012).

Capitolul V - Raspunderea penala