Codul Muncii 2023 actualizat

Art. 260
(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni (Modificat prin O.U.G. nr. 117/2021):
    a) nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut…