Codul Muncii 2023 actualizat

Art. 261
Art. 261. – (Abrogat prin  Legea nr. 187/2012). 


Art. 262
Art. 262. – (Abrogat prin Legea nr. 187/2012). 

Art. 263
Art. 263. – (Abrogat prin Legea nr. 187/2012). 

Art. 264
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală fapta persoanei care, în mod repetat, stabileşte pentru salariaţii încadraţi în baza contractului individual de muncă salarii sub nivelul salariului minim…

Art. 265
(1) Încadrarea în muncă a unui minor cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă sau folosirea acestuia pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul de muncă al minorilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la…