Codul Muncii 2023 actualizat

Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu excepţia microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz (Modificat prin O.U.G. nr. 37/2021). 

Capitolul I - Regulamentul intern