Codul Muncii 2017 actualizat

Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti definitive privind reintegrarea în muncă a unui salariat constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amendă (abrogat prin Legea nr. 187/2012).

Capitolul V - Raspunderea penala