Codul Muncii 2021 actualizat

Art. 276
Potrivit obligaţiilor internaţionale asumate de România, legislaţia muncii va fi armonizată permanent cu normele Uniunii Europene, cu ...

Art. 277
(1) În sensul prezentului cod, funcţiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementări interne ale angajatorului.(2) Prezenta ...

Art. 278
(1) Dispoziţiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi, în măsura în care nu ...

Art. 279
(1) Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.(2) După data abrogării Decretului ...

Art. 280
Pe data intrării în vigoare a prezentului cod cauzele privind conflicte de muncă aflate pe rolul tribunalelor se judecă în continuare ...

Art. 281
(1) Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 martie 2003.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă:- Codul muncii ...