Codul Muncii 2023 actualizat

Pe data intrării în vigoare a prezentului cod cauzele privind conflicte de muncă aflate pe rolul tribunalelor se judecă în continuare potrivit dispoziţiilor procesuale aplicabile la data sesizării instanţelor

Titlul XIII - Dispozitii tranzitorii si finale - Art. 276 - Art. 281