Codul Muncii 2023 actualizat

(1) Dispoziţiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispoziţiile legislaţiei civile (a se vedea Decizia nr. 34/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 9 ianuarie 2017).
(2) Prevederile prezentului cod se aplică cu titlu de drept comun şi acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă, în măsura în care reglementările speciale nu sunt complete şi aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul raporturilor de muncă respective.

Titlul XIII - Dispozitii tranzitorii si finale - Art. 276 - Art. 281