Codul Muncii 2023 actualizat

Potrivit obligaţiilor internaţionale asumate de România, legislaţia muncii va fi armonizată permanent cu normele Uniunii Europene, cu convenţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, cu normele dreptului internaţional al muncii.

Titlul XIII - Dispozitii tranzitorii si finale - Art. 276 - Art. 281