Codul Muncii 2023 actualizat

Art. 231
Prin conflicte de muncă se înţelege conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă
Art. 2311. – (1) Accesul neîngrădit la justiţie este garantat de…


Art. 232
Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă se stabileşte prin lege specială.