Codul Muncii 2017 actualizat

 Organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţii de ucenicie se reglementează prin lege specială.

Capitolul III - Contractul de ucenicie la locul de munca