Codul Muncii 2023 actualizat

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 192
(1) Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale:a) adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de ...

Art. 193
Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:a) participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către ...

Art. 194
(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:a) cel puţin ...

Vezi toate articolele: Capitolul I - Dispozitii generaleCapitolul II - Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator

Art. 201
Sunt considerate contracte speciale de formare profesională contractul de calificare profesională şi contractul de adaptare profesională.

Art. 202
(1) Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare organizate de angajator ...

Art. 203
(1) Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii autorizaţi în acest sens de Ministerul Muncii, Familiei şi ...

Vezi toate articolele: Capitolul II - Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator


Capitolul III - Contractul de ucenicie la locul de munca

Art. 208
(1) Ucenicia la locul de muncă se organizează în baza contractului de ucenicie.(2) Contractul de ucenicie la locul de muncă este contractul ...

Art. 209
(1) Persoana încadrată în muncă în baza unui contract de ucenicie are statut de ucenic.(2) Ucenicul beneficiază de dispoziţiile ...

Art. 210
 Organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţii de ucenicie se reglementează prin lege specială.

Vezi toate articolele: Capitolul III - Contractul de ucenicie la locul de munca