Codul Muncii 2023 actualizat

Prin lege specială vor fi reglementate atribuţiile specifice, modul de organizare a activităţii, organismele de control, precum şi statutul profesional specific al medicilor de medicină a muncii.

Capitolul III - Protectia salariatilor prin servicii medicale