Codul Muncii 2017 actualizat

Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

Capitolul I - Dispozitii generale