Codul Muncii 2023 actualizat

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 159
(1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.(2) Pentru munca prestată în ...

Art. 160
Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.

Art. 161
Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor.

Vezi toate articolele: Capitolul I - Dispozitii generaleCapitolul II - Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata

Art. 164
(1) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabileşte prin hotărâre a ...

Art. 165
Pentru salariaţii cărora angajatorul, conform contractului colectiv sau individual de muncă, le asigură hrană, cazare sau alte facilităţi, suma ...

Vezi toate articolele: Capitolul II - Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata


Capitolul III - Plata salariului

Art. 166
(1) Salariul se plăteşte în bani cel puţin odată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul ...

Art. 167
(1) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.(2) În caz de deces al salariatului, drepturile ...

Art. 168
(1) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea ...

Vezi toate articolele: Capitolul III - Plata salariului


Capitolul IV - Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Art. 172
Constituirea şi utilizarea fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se vor reglementa prin lege specială.

Vezi toate articolele: Capitolul IV - Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale


Capitolul V - Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia

Art. 173
(1) Salariaţii beneficiază de protecţia drepturilor lor în cazul în care se produce un transfer al întreprinderii, al unităţii sau ...

Art. 174
Cedentul şi cesionarul au obligaţia de a informa şi de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor cu ...

Vezi toate articolele: Capitolul V - Protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia