Codul Muncii 2023 actualizat

Salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil

Capitolul VIII - Contractul individual de munca cu timp partial