Codul Muncii 2023 actualizat

Atribuţiile reprezentanţilor salariaţilor, modul de îndeplinire a acestora, precum şi durata şi limitele mandatului lor se stabilesc în cadrul adunării generale a salariaţilor, în condiţiile legii.

Titlul VII - Dialogul social - Art. 211 - Art. 228