Codul Muncii 2023 actualizat

Capitol I - Dispoziţii generale

Art. 211
Pentru asigurarea climatului de stabilitate şi pace socială, prin lege sunt reglementate modalităţile de consultări şi dialog permanent între ...

Art. 212
(1) Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării ...

Art. 213
În cadrul ministerelor şi prefecturilor funcţionează, în condiţiile legii, comisii de dialog social, cu caracter consultativ, între ...

Vezi toate articolele: Capitol I - Dispoziţii generaleCapitolul II - Sindicatele

Art. 215
Sindicatele participă prin reprezentanţii proprii, în condiţiile legii, la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la ...

Art. 216
Sindicatele se pot asocia în mod liber, în condiţiile legii, în federaţii, confederaţii sau uniuni teritoriale

Art. 217
Exerciţiul dreptului sindical al salariaţilor este recunoscut la nivelul tuturor angajatorilor, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor garantate ...

Vezi toate articolele: Capitolul II - Sindicatele


Capitolul III - Reprezentanţii salariaţilor

Art. 221
(1) La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative ...

Art. 222
(1) Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor salariaţii care au capacitate deplină de exerciţiu.(2) Numărul de reprezentanţi aleşi ai ...

Art. 223
Reprezentanţii salariaţilor au următoarele atribuţii principale:a) să urmărească respectarea drepturilor salariaţilor, în conformitate cu ...

Vezi toate articolele: Capitolul III - Reprezentanţii salariaţilor


Capitolul IV - Patronatul

Art. 227
(1) Patronatele, denumite şi organizaţii de angajatori, constituite în condiţiile legii, sunt organizaţii ale angajatorilor, autonome, fără ...

Art. 228
Constituirea, organizarea şi funcţionarea patronatelor, precum şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor acestora sunt reglementate prin lege ...

Vezi toate articolele: Capitolul IV - Patronatul