Codul Muncii 2023 actualizat

Pentru asigurarea climatului de stabilitate şi pace socială, prin lege sunt reglementate modalităţile de consultări şi dialog permanent între partenerii sociali.

Titlul VII - Dialogul social - Art. 211 - Art. 228