Codul Muncii 2023 actualizat

Art. 137
(1) Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica (Legea nr. 97/2015).
(2) În cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii,…

Art. 138
(1) În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor,…