Codul Muncii 2023 actualizat

Capitolul I - Timpul de munca

Art. 111
Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte ...

Art. 112
(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe ...

Art. 113
(1) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de ...

Vezi toate articolele: Capitolul I - Timpul de muncaCapitolul II - Repausuri periodice

Art. 133
Perioada de repaus reprezintă orice perioadă care nu este timp de muncă.

Art. 134
(1) În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte ...

Art. 135
(1) Salariaţii au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.(2) Prin excepţie, în ...

Vezi toate articolele: Capitolul II - Repausuri periodice


Capitolul III - Concediile

Art. 144
(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul ...

Art. 145
(1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte ...

Art. 146
(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.(2) În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, ...

Vezi toate articolele: Capitolul III - Concediile