Codul Muncii 2023 actualizat

(1) Clauza de neconcurenţă îşi poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data încetării contractului individual de muncă.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazurile în care încetarea contractului individual de muncă s-a produs de drept, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. c), e), f), g) şi i) , ori a intervenit din iniţiativa angajatorului pentru motive care nu ţin de persoana salariatului.

Capitolul I - Incheierea contractului individual de munca