Codul Muncii 2017 actualizat

Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite ori imorale.

Capitolul I - Incheierea contractului individual de munca