Codul Muncii 2023 actualizat

Capitolul I - Domeniul de aplicare

Art. 1
(1) Prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul ...

Art. 2
Dispoziţiile cuprinse în prezentul cod se aplică:a) cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care ...

Vezi toate articolele: Capitolul I - Domeniul de aplicareCapitolul II - Principii fundamentale

Art. 3
(1) Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit.(2) Orice persoană este liberă în ...

Art. 4
(1) Munca forţată este interzisă.(2) Termenul muncă forţată desemnează orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub ameninţare ori pentru ...

Art. 5
(1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii.(2) Orice ...

Vezi toate articolele: Capitolul II - Principii fundamentale