Codul Muncii 2023 actualizat

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ARTICOL UNIC
    La articolul 139 alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după sintagma „- 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;“ se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
    " Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;"


    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 12 martie 2018.
    Nr. 64.
    ----