Codul Muncii 2023 actualizat

Legea nr. 220 din 17 noiembrie 2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial nr. 931 din 18 noiembrie 2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Articol unic. – La alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după sintagma "- 1 mai" se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
"- 1 iunie;"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituția Româbiei, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU